Liturgie 23 april Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 april in de Dorpskerk met ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

DE SUPER-MARKT VAN JEZUS
Over Lukas 24: 43 en Romeinen 8: 37
Derde zondag van Pasen, Misericordia Domnini

Psalm 33: 1,2
Gods gelofte & groet
Psalm 33, 7,8 (Misericordia)
Gebed
Schriftlezing 1: Lukas 24: 36-49
Schriftlezing 2: Romeinen 8: 31-39
Gezang 218: 1,2,4,5,8 (Ik zeg het allen)
Preek
Gezang 217: 2,3 (Jezus leeft, Hem)
Geloofsbelijdenis
Elb lied 125: 1,2 (Geprezen zij)
Gebeden
Inzameling gaven
Gezang 281 (Jezus zal heersen)
Zegen