Liturgie 23 april Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 april in de Biesboschkerk

Liturgie bij de doop van:  

Kayleigh Donkersloot

Voorganger: ds. Guido van der Neut 

Orgel: Jaco van de Werken 

Afkondigingen 

Zingen: Psalm 84: 1, 3 (staande) 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 84: 4, 6 

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21) 

Zingen: Elb 278 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (intussen wordt Kayleigh binnen gebracht) 

We lezen het doopformulier  

Doop 

We zingen: De Here zegent jou – Opwekking Kids 185: 1  

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest 

Kindermoment 

Zingen: ELB 40 In het begin lag de aarde verloren (couplet 1 iedereen, 2 de kinderen, 3 de meisjes en de vrouwen, 4 de jongens en mannen, 5 de kinderen, 6 iedereen) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 19 (NBV21) 

Zingen: Gezang 436: 3, 4 Als een schaapje is verdwaald 

Schriftlezing: Lukas 15: 20 – 32  

Zingen: ELB 263: 1, 3, 4 Door de wereld gaat een woord 

Preek

Zingen: ELB 355 Vader God ik vraag me af (2x) 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment 

Zingen: Heer, leer mij Uw weg, van Sela 

Zegen; gesproken amen