Liturgie 22 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 oktober in de Dorpskerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

Psalm 77: 1 en 2

Stil tot God

Votum en Groet

Introïtuswoorden: I Johannes 1: 5

Psalm 77: 3 en 4

Gebed om de opening van de Schrift, om de Heilige Geest

Gezang 237: 1, 3 en 6

Schriftlezing: Psalm 77: 1 – 21 (NBG-1951)

Gezang 491: 1 t/m 3

Uitleg en verkondiging: Psalm 77: 4 (kernwoorden)

Psalm 77: 5 en 6

Geloofsbelijdenis: Concilie Nicaeaconstantinopolitanum

Elb lied 184: 2 en 3

Gebeden: Dank- en voorbeden, stil moment en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 409: 1 en 5

Zegen van God, beantwoorden met gezang 456: 3

.

Enkele vooraf-opmerkingen bij deze zondagavonddienst met het thema: “Aan God denken.”

Onze gedachten nemen nooit rust; het gaat maar door in onze bovenkamer en in ons hart: dag en nacht. We denken aan mensen, aan bepaalde situaties, aan het verleden en ook aan de toekomst. In de avond, in de nacht laten we de pas voorbije dag passeren. Wat een drukte daar onder onze schedel.

Nu spreekt de psalmist Asaf ook van denken, en dit op een verrassende wijze: ‘Aan Gód denken.’ En als lezer(es) van de Psalmenbundel stel je jezelf de vraag: ‘Doe ik dit ook?’ Al wandelend, al fietsend, al autorijdend, al het huishouden beredderend en/of in de stilte ‘aan God denken.’ Een moment de deur naar de wereld dicht, maar naar God open.

Maar Asaf overkomt bij dat ‘denken’ nogal wat, want: ‘hij kreunt, hij krimpt ineen.’ Het dicht-bij God zijn, roept heel veel negatieve bij-gedachten op; hij raakt teleurgesteld in God (had hij maar níet aan God gedacht). Dit is de ervaring van niet weinig gelovigen (met daarbij de ‘waarom vragen’). Asaf denkt: ‘God is niet meer zoals vroeger.’

En nu gaat dit vroeger in de gedachten van Asaf plotseling een alles-zeggende rol spelen: ‘De grote daden van God de HEER in het verleden!’ Die vullen zijn gedachten en hij concludeert: ‘God is niet veranderd!’

Ook hierom is bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis een vast onderdeel van de liturgie: opnoemen, uitzingen wat onze Here en God deed in het verleden als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hierop past één (ant)woord:
AMEN (= ik geloof).

Hopelijk tot zondag,

ds. S. Jumelet