Liturgie 22 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 oktober in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Intochtslied Elb lied 168 vs. 1, 2, 3 en 6

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 100 vs. 1 en 4

Lezing Tien Woorden

Psalm 119 vs. 2 en 6

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Aansteken kaarsje vanaf de Paaskaars

Eerste Schriftlezing: Jesaja 45 vs. 1 – 7 (NBV)

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 22 vs. 15 – 22 (NBV)

Gezang 1 vs. 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging

Gezang 473 vs. 1 t/m 5

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Kinderen komen terug uit kindernevendienst

Collecten

Gezang 301 vs. 1 en 5

Heenzending en zegen