Liturgie 22 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 november in de Biesboschkerk met kand. A.L. Kornaat uit Klundert.

Psalm 19: 1

Votum en Groet

Verootmoediging, gezang 177: 4, 5 en 6

Geloofsbelijdenis, antwoord: Psalm 78 vers 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 12: 1 – 21

Het thema van de dienst is: ‘God verandert mensen…’

Voorbereiding op de verkondiging: gezang 435: 2, 4 en 5

Verkondiging

Antwoord op de verkondiging: gezang 93: 1, 2 en 6

Dienst van de gebeden en van de gaven

Psalm 30: 5

Zegen