Liturgie 22 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 november, Eeuwigheidszondag, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst herdenken wij degenen die ons in het kerkelijk jaar 2019-2020 ontvallen zijn.

Psalm 118: 1, 3

Votum en groet

Psalm 118: 5

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12: 9 – 21 (NBV)

Gezang 300: 1, 4, 6 Eens als de bazuinen klinken

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderlied: Elb 411 Jezus leeft in eeuwigheid

(de kinderen van groep 1 t/m 6 mogen naar de oppasruimte)

Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 5; Openbaring 21: 1 – 7 (beide NBV)

Gezang 288: 1, 4, 5 Eens komt de grote zomer

Preek: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’

Gezang 290: 1, 2, 5 Er is een land van louter licht

(kinderen komen terug)

We herdenken degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar 2019-2020 van ons zijn heengegaan en noemen hun namen. Hierna volgt een moment van stilte.

Overleden in het kerkelijk jaar 2019-2020

11-12-2019 Jacob Marius Leeuwenburgh, 74 jaar

19-12-2019 Antonia van Oord-van Drunen, 82 jaar

30-12-2019 Arie Bijland, 77 jaar

17-01-2020 Pieternella Klazina de Klerk-Hoegee, 105 jaar

26-01-2020 Hendrik Kooijck, 91 jaar

27-02-2020 Antonia van der Steenhoven-van Es, 83 jaar

19-03-2020 Cornelia Margaretha Anna van Loon, 92 jaar

11-04-2020 Albertus Jacobus Klop, 85 jaar

15-05-2020 René Christian Doeland, 70 jaar

17-07-2020 Teuna Anna Petronella van Drunen-Hoeke, 75 jaar

17-07-2020 Cornelia Visser-van den Hoek, 97 jaar

01-08-2020 Albert Arie Stam, 76 jaar

20-08-2020 Arie Teunis Cornelis Snoek, 91 jaar

25-09-2020 Lena Konings-Grootenboer, 90 jaar

23-10-2020 Johanna Schaddelee-Spaargaren, 90 jaar

29-10-2020 Antonie Willem Gerrit Visser, 58 jaar

01-11-2020 Dirk Adrianus van Ooijen, 73 jaar

04-11-2020 Cornelis van den Heuvel, 77 jaar

09-11-2020 Cornelis Burgers, 66 jaar

Gedicht ‘Het ene lied’ van Inge Lievaart, voorgelezen door Alie Verdonk

Lied ‘Ik zal er zijn’, van Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk bidden we het Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 413: 1, 2, 4 Lichtstad met uw paarlen poorten

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Uitleidend orgelspel: Gezang 416, Liedboek 213, Ga met God en Hij zal met je zijn (instrumentaal)