Liturgie 22 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 mei in de Dorpskerk met ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

Psalm 98: 1 Zingt een nieuw lied voor God den Here

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gezang 328 Here Jezus om uw woord

Gebed

Schriftlezing: Johannes 16: 5-15

Psalm 25: 2 Here, maak mij uwe wegen

Preek

Gezang 305 Waar God de Heer zijn schreden zet

Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 5, 6 De Heer is mij tot hulp en sterkte

Avondgebed

Elb lied 175 Stilte over alle landen

Zegen

Gezang 456: 3