Liturgie 22 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 januari in de Biesboschkerk met ds. Guido van der Neut. Deze dienst is een jeugddienst met het thema ‘The power of music’, muzikale medewerking wordt verleend door BrandNew.

Lied voor de dienst: Opwekking 771 Eén doel

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 589 Ik wil juichen voor U

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen: 10.000 reasons, Matt Redman

Gebed om opening van het Woord

Zingen: Opwekking 488 De kracht van Uw liefde

Schriftlezing: 2 Koningen 3: 8-18 en Kolossenzen 3: 14-16

Zingen: Our God, Chris Tomlin

Samenzang: You say, Lauren Diagle

Overdenking: The power of music

Zingen: Opwekking 639 Prijs Adonai

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Zingen: Raise A Hallelujah, Bethel Music

Zegen

Lied na de dienst: Opwekking 720 God maakt vrij