Liturgie 22 aug Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 augustus in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 78: 1, 2

Votum en groet

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Gods geboden: Romeinen 12: 9 – 21

Elb lied 459 Lees je Bijbel, bid elke dag

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 34: 1 – 11; 1 Petrus 2: 1 – 4

Psalm 34: 1, 4

Preek

Gezang 470: 1, 4 Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen

Zegen; beantwoord met gesproken amen