Liturgie 21 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 november in de Dorpskerk met ds. A. Hamstra uit Zuidland.

Psalm 85: 1 en 3    

Votum en groet

Gezang 328: 1, 2 en 3  

Gebed 

Schriftlezingen: Jeremia 29: 1-14 en Mat 5: 13-16

Psalm 126 :1 en 2 

Verkondiging 

Gezang 301: 1, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Elb lied 276

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Elb lied 388

Zegen