Liturgie 21 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eeuwigheidszondag 21 november in de Biesboschkerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Psalm 93: 1, 4

Votum en groet

Gezang 942 (Liedboek 2013): 1, 2 Ik sta voor U in leegte en gemis

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12:9-21 (NBV)

Elb lied 445 Ik zag een kuikentje

Gebed

(De kinderen van groep 1 t/m 6 mogen naar de kindernevendienst)

Bijbellezingen: Psalm 91: 14 – 16; Mattheüs 28: 16 – 20 (NBV)

Psalm 91: 7, 8

Preek: “Over twijfel en schuilen bij God.”

Elb lied 242: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

(De kinderen komen terug in de dienst)

We herdenken degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar 2020-2021 van ons zijn heengegaan en noemen hun namen. Hierna volgt een moment van stilte.

Gedicht ‘De mensen van voorbij’ van Hanna Lam, voorgelezen door Alie Verdonk

Gezang 397: 1, 4, 6 O God, die droeg ons voorgeslacht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk bidden we het Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 242: 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft

Zegen