Liturgie 21 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 21 maart in de Dorpskerk met pastoraal medewerker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 43: 1 en 5

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gezang 173: 1, 2 en 3

Gebed van verootmoediging

Gezang 173: 4 en 5

Wetslezing

Elb lied 119: 1 en 2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindernevendienstproject

Schriftlezing: Ezechiël 37: 12 – 14  

Gezang 182: 1 en 6

Schriftlezing: Johannes 11: 17 – 25 en 33 – 45   

Gezang 184: 4 en 5

Overdenking

Gezang 192: 1, 5 en 6

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 189: 1, 3 en 4

Zegen

Gezang 456: 3