Liturgie 21 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 mei, Weeszondag, in de Dorpskerk met ds. G. Oberink uit Urk.

Introlied Psalm 89: 1

Stil gebed, Votum, Groet

Introtekst Mattheus 28: 18, 20b

Psalm 89: 3

Gebed om de opening van Gods Woord

ELb lied 140

Schriftlezing Handelingen 1: 1-9

Gezang 234: 1

Schriftlezing Handelingen 1: 10-14

Gezang 234: 2

Schriftlezing 1 Timotheüs 3: 16

ELb lied 246: 1

Preek: Opname en … (Tekst: 1 Timotheüs 3: 16)

ELb lied 246: 2

Belijden, Apostolicum

ELb lied 246: 3

Gebeden

Collecte

Slotlied Psalm 99: 1, 8

Zegen, Amenlied

.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen, dat wij Zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.