Liturgie 21 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 21 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 68: 2 

Stil gebed 

Votum en groet

Elb lied 493: 1, 2, 3 Ik wil U prijzen, Heer (2: kennen, 3: houden) 

Gods geboden 

Elb lied 478 Zing, zing, zingen maakt blij 

Gebed  

Kindermoment en de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezingen: Jozua 6: 1 – 6; Filippenzen 2: 12 – 16  

Psalm 68: 7 

Preek: Geloven is….actief gehoorzamen.

Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen 

We herdenken Elly Hoeke 

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst en collecte-moment 

Elb lied 186a Leid mij, Heer

Zegen