Liturgie 21 aug Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 21 augustus in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 112: 1, 2

Votum en groet

Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord

Gods geboden

Elb lied 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren

Gebed

Kinderen van groep 1-6 naar de KND

Schriftlezing: Matt. 24: 1 – 14, 36 – 39 

Psalm 112: 3, 4, 5

Preek

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 224 God wijst mij een weg

Zegen