Liturgie 21 aug Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 augustus in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 113: 1, 2

Votum en groet

Gezang 480: 1, 2 Gij hebt, o Vader van het leven

Gebed

Schriftlezingen: 1 Samuël 19: 18 – 24 en 1 Korinthe 14: 1 – 5

Elb lied 213: 1, 2, 3 Ik wil jou van harte dienen      

Preek: Saul profeteert onvrijwillig tijdens zijn jacht op David.

Elb lied 212 Heer, wat een voorrecht

Geloofsbelijdenis

Elb lied 463 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Elb lied 263: 1, 3, 4 Door de wereld gaat een woord

Zegen