Liturgie 21 april Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor D.V. zondagavond 21 april met ds. J. D. J. ten Voorde uit Nunspeet.

Intochtslied: Psalm 67: 2 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: ELB 374 O, Heer mijn God

Gebed

Bijbellezingen: Johannes 15: 1-8 (HSV)

Zingen: Psalm 92: 7 en 8

Verkondiging

Zingen: Gezang 78: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 445: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven (in de hal van de kerk)

Slotlied: Evangelische Liedbundel 186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland,

Zegen

Zingen: Gezang 456: 3