Liturgie 20 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 maart in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 62: 1, 4

Votum en groet

Gezang 289: 1, 2 Morgenglans der eeuwigheid

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 357: 1, 4 Vreugde, vreugde louter vreugde

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment met lied

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Exodus 14: 5 – 22; Lukas 4: 1 – 13 

Psalm 62: 2, 3

Preek

Psalm 62: 5, 6, 7

Lezing van het avondmaalsformulier

Gezang 358: 1, 2, 5 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Avondmaal

Gezang 358: 6 U wil ik danken, grote Levensvorst

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 409: 1, 3, 4 Ik zie een poort wijd open staan

Zegen