Liturgie 20 mrt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 maart in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 103: 1, 2

Votum en groet

Elb lied 355 Vader God, ik vraag me af

Geloofsbelijdenis

Elb lied 242: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Voortzetting avondmaal

Elb lied 242: 3 Spreek Gij het woord

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 15

Gezang 463: 1, 5 O Heer die onze Vader zijt

Preek

Elb lied 314 Maak mij rein voor U

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen