Liturgie 20 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 juni in de Dorpskerk met ds. A.J. Mouw uit Aalburg.

Elb lied 376 (Abba, Vader)

Votum en groet

Psalm 103: 1 en 5

Geloofsbelijdenis: GC 24, 27 en 30

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 11: 1-13, 1 Kronieken 28: 6-10 en 20  

Psalm 130: 2 en 3

Preek

Elb lied 466 (Onze Vader)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Psalm 72: 1 en 7

Zegen