Liturgie 20 juni Biesboschkerk 14.30u

Liturgie voor de Dankdienst voor het werk van Judith van Ekris in Griekenland.

Opwekking 715 Wat hou ik van Uw huis

Welkomstwoord en mededelingen – door ThuisFrontCommissie (TFC)-lid Wil

Elb lied 343 Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam

Interview met Judith (1), door TFC-lid Heleen

Elb lied 188 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Gebed

Filmpje over één van de projecten van Judith: “5 + 2”

‘Waar woont God?’ van Elly en Rikkert

Schriftlezingen: Mat. 5: 13 – 16 en Mat. 25: 14 – 18, 23 (HSV en NIV)

Opwekking 733 Tienduizend redenen tot dankbaarheid (Engels)

Interview met Judith (2), door Wil

Overdenking

Elb lied 312 Jezus vol liefde

Interview met Judith (3), door Heleen

Luisterlied: ‘Hands and feet’ van Audio Adrenaline

Dankwoord, door Heleen

Dankgebed en voorbeden door Judith en Heleen, stil gebed, Onze Vader

Collecte voor het werk in Athene dat verder gaat

We zingen Judith toe met Psalm 134: 3 (oude berijming)

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige / Give thanks (Nederlands en Engels)