Liturgie 20 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst en heeft als thema: “Wie durf je te vertrouwen?”

Psalm 107: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking Kids 211 Onder boven, voor en achter, God is altijd bij mij

Tien geboden in eenvoudige taal

Elb lied 188 ‘k Stel mijn vertrouwen’

Gebed

Kinderen van groep 1 – 3 kunnen evt. naar de oppas

Eerste Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9  (BGT)

Ik zal er zijn – van Sela

Tweede Schriftlezing: Psalm 20: 8 – 9 en Mat. 28: 16 – 20

Opwekking 798 Houd vol

Preek

Opwekking 789 Lopen op het water

De kinderen van groep 1 – 3 kunnen terug in de dienst komen

Afscheid groep-8-kinderen van de kindernevendienst

Opwekking Kids 185 De Here zegent jou

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment en luisterlied ‘Trust in You’ van Lauren Daigle

Opwekking 807 God van licht

Zegen; beantwoord met gesproken amen