Liturgie 20 feb Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 68: 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 37: 2, 10

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Petrus 3: 1 – 8

Gezang 107: 1, 2, 4 Wie zich hovaardig heffen

Preek: ‘Moeten vrouwen onderdanig zijn?’

Gezang 369: 1, 2 God die in het begin

Geloofsbelijdenis

Elb lied 312 Jezus vol liefde (2x)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen