Liturgie 20 dec Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van de vierde Adventszondag, 20 december, in de Biesboschkerk met dhr. Arie de Rover. Deze dienst is een jeugddienst met het thema ‘Father Christmas’. Muzikale medewerking wordt verleend door Mathijs Hoogendijk en band.

Komt allen tezamen – Rob Favier

Stil gebed

Votum en groet

O kom, o kom, Immanuël – Christy Nockels

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Galaten 4: 4 – 7 (NBG)

Hoor de eng’len zingen d’ eer –  Sela

Overdenking: ‘Father Christmas.’

His Name Shall Be – Matt Redman

Geloofsbelijdenis

Licht in de nacht – Hillsong

Dankgebed en voorbeden

Noel – Chris Tomlin

Collecte

Jubel het uit – Keith & Kristyn Getty

Unto us – Matthew West

Zegen