Liturgie 20 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor morgendienst van de vierde Adventszondag, 20 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal de heilige Doop bediend worden.

Psalm 89: 1, 6

Votum en groet

Gezang 289: 1, 2 Morgenglans der eeuwigheid

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV)

Elb lied 418 Advent is dromen

Elb lied 278:1,2 Laat de kinderen tot mij komen

Bediening van de heilige Doop

Opwekking Kids 185 De Here zegent jou (staande)

Overhandiging van de doopkaart

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 1: 67-80 (NBV)

Gezang 67: 1, 2 God zij geloofd uit alle macht

Projectmoment kindernevendienst met filmpje van de Zandtovenaar en luisterlied

Preek

Lied Mijn herder, van Sela

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Psalm 68: 7

Zegen; gesproken amen.