Liturgie 2 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 2 oktober, Israëlzondag, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 135: 1, 2

Gods geboden

Elb lied 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Romeinen 9: 1 – 7

Gezang 41: 1, 4, 5 De Here, de heerser der aarde

Preek

Elb lied 194 Er is een stad voor vriend en vreemde

Gedenken van ons overleden gemeentelid Wim Versteeg

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Gezang 125: 1, 4, 5 O kom, o kom, Immanuël

Zegen