Liturgie 2 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 2 oktober in de Biesboschkerk met voorganger dhr. Arie van Es. Deze dienst is een jeugddienst. De muzikale begeleiding is in handen van Adaiah en het thema is: ‘Why?’

Lied voor de dienst: Meer!

Mededelingen

Intochtslied: God maakt vrij (Opwekking 720)

Votum en zegengroet

Samenzang: What a beautiful name (Opwekking 812)

Gebed om opening van het Woord

Samenzang: Vragen (Opwekking 830)

Overdenking: ‘Why?’

Schriftlezing tijdens de overdenking: Mattheüs 11: 28 – 30

Dankgebed en voorbeden

Samenzang: U geeft rust (Opwekking 855)

Gesproken geloofsbelijdenis

Collecte

Samenzang: Adembenemend (Opwekking 684)

Zegen

Lied na de dienst: Wat de toekomst brengt