Liturgie 2 nov Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Dankdag voor gewas en arbeid in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 65: 1, 5 

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 107: 1, 17

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest 

Schriftlezing: Prediker 3: 11 – 15 

Gezang 479: 1, 2 Aan U behoort, o Heer der heren

Schriftlezing: Markus 4: 26 – 29 

Gezang 479: 3, 4 

Preek

Gezang 390 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Gezang 393 De dag, door uw gunst ontvangen 

Zegen