Liturgie 2 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 2 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze jeugddienst wordt muzikaal begeleid door de band Concrete. Het thema is: Geen zorgen voor de dag van morgen!

Lied voor de dienst: Hosanna – Hillsong

Welkomstwoord

Open the eyes of my heart, Lord – Michael W. Smith

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Opwekking 720 – God maakt vrij

Gebed om opening van het woord

Schriftlezing: Mattheüs 6: 30-34 (BGT), Filippenzen 4: 4-7 (BGT), Hebreeën 12: 1-3 (NBV)

Opwekking 569 – Regeer in mij

Overdenking: Geen zorgen voor de dag van morgen!

Opwekking 771 – Een doel

Geloofsbelijdenis: Opwekking 801 – Het leven in mij

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gedicht van jeugddienstcommissie

Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U mijn Heer

Zegen