Liturgie 2 juli Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 2 juli in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst worden drie kinderen gedoopt: Malaika Tshipamba, Rolls Ndombele Lukoki en Loïs Holtrop .

Psalm 150: 1, 2 (staande) 

Stil gebed 

Votum en groet 

OTH (Op Toonhoogte 2015) 190: Heer U bent mijn leven. 

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21) 

Elb lied 278 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (intussen wordt Loïs binnen gebracht)

Bediening van de heilige Doop 

Opwekking Kids 185 De Here zegent jou 

Overhandiging van de doopkaart en cadeau namens bestuur kindernevendienst en oppas

Opwekking 845 De Heer zegent en beschermt jou (met filmpje)

Loïs wordt weer weggebracht 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest 

Kindermoment 

Schriftlezing: Lukas 10: 25 – 28, 38 – 42 (NBV21) 

Opwekking 764 Zegekroon (met filmpje)

Preek 

Gezang 293 Wat de toekomst brengen moge (op de melodie van ‘The Rose’)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment 

NLB (Nieuwe Liedboek) 416: 1, 2, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn  

Zegen; beantwoord met gesproken amen