Liturgie 2 jan Dorpskerk 15.30u

Liturgie voor de middagdienst van zondag 2 januari in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Elb lied 58: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gezang 252: 1 en 2

Gebed

Schriftlezing: Lucas 13: 1 – 9

Psalm 92: 7 en 8

Verkondiging

Psalm 103: 3 en 5

Geloofsbelijdenis

Gezang 169: 5 en 6

Gebed                                    

Collecte

Elb lied 177: 2 en 4

Zegen

Gezang 456: 3