Liturgie 19 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst, die de start geeft aan het nieuwe seizoen. Het thema is ‘Van U is de toekomst!’ en de band Concrete verzorgt de muzikale begeleiding.

Opwekking 715: Wat houd ik van uw huis

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking 174: Juich want Jezus is Heer

Tien geboden in eenvoudige taal

Opwekking 389: Create in me a clean hart

Gebed

Schriftlezingen: Mattheus 6: 5 – 15 en Jesaja 11: 6 – 10 (NBV)

Opwekking 436 Onze Vader

Opwekking 665: Tot aan die dag

Preek: Van U is de toekomst!

Wat de toekomst brenge moge, op de melodie van ‘the Rose’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Zegen; beantwoord met gesproken amen