Liturgie 19 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 19 september in de Biesboschkerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem. Deze dienst is een ouderendienst, waaraan het koor Soli Deo Gloria o.l.v. Carine Schutte medewerking zal verlenen.

Samenzang: Psalm 145: 3 (nieuwe berijming) ‘genadig en barmhartig is de Heer/ lankmoedig geduldig en vol goedheid altijd weer’

Stil gebed – votum en groet

Samenzang gemeente en koor: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (melodie: ‘the Rose’)

Aanvangstekst: Galaten 5: 22 ‘maar de vrucht van de Geest is… geduld’

Gebed

Koorzang: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ en ‘Nader tot U’

Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 34: 1-9 ‘HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig…’ en Nieuwe Testament:2 Petrus 3: 8-18 ‘beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid’

Wisselzang gemeente en koor: ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’

couplet 1: koor

couplet 2: vrouwen

couplet 3: koor/ gemeente

couplet 4: mannen

couplet 5: koor/gemeente

Verkondiging met als thema: ‘GEDULD’

Samenzang: Gezang 460: 1, 3, 4 ‘Loof de Koning, heel mijn wezen/ gij bestaat in zijn geduld’

Lezing van de apostolische Geloofsbelijdenis

Koorzang: ‘The Lord Jesus Christ’ en ‘Voor de bloemen op de velden’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’

Samenzang gemeente en koor: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen