Liturgie 19 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V.19 nov in deze dienst is er voorzetting van het Heilig Avondmaal en dankzegging met ds G.R.G.vd Neut.

Zingen: Psalm 67: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 434: 3, 4 Lof zij de Heer

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb 351 Machtig God, sterke Rots (2x)

Voortzetting viering van het Heilig Avondmaal

Zingen: Elb 203 Genade, zo oneindig groot

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 10 – 6: 2

Zingen: Elb 372 Mijn Jezus, mijn Redder (2x)

Preek

Zingen: Elb 374 O Heer, mijn God

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Zingen: Elb 270 Ga nu heen in vrede

Zegen