Liturgie 19 maart Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 maart in de Biesboschkerk. Deze dienst is een Jeugddienst met voorganger dhr. Pal Balogh uit Meeuwen. Het thema is ‘Basic-Fit’ en de muzikale begeleiding is in handen van Rise-up.

Lied voor de dienst: Hosanna Hillsong

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 705 Toon mijn liefde

Stilgebed

Aanvangswoord en Groet

Samenzang: My lighthouse – Rent Collective

Gebed om opening van het woord

Samenzang: Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg

Schriftlezing

Overdenking

Samenzang: Opwekking 855 U geeft rust

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 Ik geloof in God de vader

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Samenzang: Happy day – Tim Hughes

Zegen

Lied na de dienst: Jezus Overwinnaar