Liturgie 19 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 19 juni in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 86: 1, 2

Votum en groet

Psalm 86: 3, 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 182: 1, 2 Jezus, leven van ons leven

Viering heilig Avondmaal

Gezang 182: 3, (4), 6 Die gewillig waart ten dode

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1 – 6

Psalm 86: 5, 6

Preek

Psalm 86: 7

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Gezang 285: 1, 3 Geef vrede Heer, geef vrede

Zegen