Liturgie 19 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Zingen: Psalm 75: 1, 2 

Stil gebed 

Votum en groet

Gezang 172: 1, 2 Een mens te zijn op aarde 

Gods wet 

Elb lied 478 Zing, zing, zingen maakt blij

Gebed

Kindermoment

Kinderen naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Lukas 9: 51 – 56  

Gezang 172: 3, 4 Een mens te zijn op aarde 

Preek

Elb lied 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht  

We lezen het Avondmaalsformulier

Gezang 178: 1, 2, 3, 4 Jezus om Uw lijden groot 

Viering van het Heilig Avondmaal

Elb lied 381: 1, 2, 3 Daar ruist langs de wolken (in geval van een 4e tafel: Elb lied 376: 1 Abba Vader)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment 

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan 

Zegen