Liturgie 19 feb Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 19 februari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 72: 1, 7

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 182: 1, 2 Jezus, leven van ons leven

Geloofsbelijdenis

Gezang 182: 3, 4 

Voortzetting viering van het Heilig Avondmaal

Gezang 182: 5, 6

Gebed 

Schriftlezing: 1 Samuël 25: 1 – 22

Psalm 18: 9

Schriftlezing: 1 Samuël 25: 23 – 44

Psalm 18: 15

Preek

Elb lied 374: 1, 2 O Heer, mijn God

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 374: 3

Zegen