Liturgie 19 dec Dorpskerk 15.30u

Liturgie voor de middagdienst van de vierde Adventszondag, 19 december, in de Dorpskerk met ds. R.R. Maathuis uit Werkendam.

Psalm 18: 1

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 109: 1, 4

Gebed

Schriftlezing : Mat. 1: 18-25

Gezang 122: 1, 4, 5

Verkondiging

Gezang 118: 1

Gebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 91: 1

Collecte

Gezang 125: 1, 5

Zegen