Liturgie 18 september Dorpskerk 10.00 uur

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 september in de Dorpskerk met ds.   G.R.G. van der Neut   

Welkomstwoord en mededelingen

Zingen: Psalm 107: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: “Met open armen” van Schrijvers voor gerechtigheid

Tien geboden in eenvoudige taal

Zingen: Opwekking Kids 191: Samen is veel leuker

Gebed

Kindermoment, kindernevendienst groep 1 – 3

Schriftlezingen: Jesaja 25: 6 – 9, Lukas 24: 27 – 49

Zingen: Opwekking 498 Er is een stad met gouden straten

Preek: Aan tafel!

Zingen: “Aan Uw tafel” van Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

De kinderen van groep 1 – 3 worden opgehaald. NB de kinderen bij de oppas worden ook opgehaald om bij de zegen te zijn.

Collectemoment – de muziekgroep speelt voor ons een luisterlied

Zingen: Opwekking 705 Toon Mijn liefde Zegen; beantwoord met gesproken amen