Liturgie 18 sept Biesboschkerk 18.00 uur

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 september in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch  

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen
 • Intochtslied: – gezang 319 vs. 1 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen:      – psalm 89 vs. 1 en 3
 • Gebed bij de opening van de H. Schrift
 • 1e Schriftlezing: – Jesaja 55 vs. 1-7
 • 2e Schriftlezing: – Mattheus 7 vs. 24-27
  • De schriftlezingen zijn uit de NBV
 • Zingen:      – gezang 33 vs. 1, 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging ‘Een plek van bemoediging’
 • Zingen:      – gezang 249 vs. 1 en 3
 •  
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:      – lied 341 Heer, God, U loven wij (uit: Evangelische Liedbundel)
 • Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader
 • Zingen:      – lied 150 vs. 1, 2 en 3 Ruis, o Godsstroom der genade (uit: Evangelische Liedbundel
 • Heenzending en zegen