Liturgie 18 juli Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 juli in de Dorpskerk met Ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 100

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang: EL 241 (Wees stil voor het aangezicht van God)

Gebed

Lezing OT: Exodus 33 : 18 – 23

Samenzang: Gezang 444 : 1 en 2

Lezing NT: Johannes 5 : 14 – 23

Samenzang: Gezang 75 : 7, 8 en 9

Uitleg en verkondiging

Samenzang: Gezang 476 : 1 en 4

Belijdenis

Samenzang: Gezang 255 : 1, 2 en 3

Gebeden

Collecten

Slotzang: EL 79

Heenzending, zegen en beaming.