Liturgie 18 juli Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 18 juli in de Biesboschkerk met Ds. A. Groeneveld uit Lunteren.

Orgelspel

Afkondigingen

Intochtslied: ps.147 : 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we :

ELB.lied 302 ; 1 en 2

Verootmoedigingsgebed

ELB lied 302 : 3

Woord van bemoediging/apost.vermaan

ELB lied 302;4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: (OT); Prediker 3: 1-15 (HSV)

Ps.34 : 5 en 9

Schriftlezing, (NT) 1 Tim.6 :6-11 (HSV)

Ps.39 : 3

Verkondiging Thema: “Leven-genieters…..” n.a.v. Prediker 3:  13

Muzikale meditatie

Gez.480 : 1-2-5

Dankgebed-voorbede

Inzameling van de gaven…

ELB lied 218

Zegen.