Liturgie 18 feb Dorpskerk 10.00u

Tweede lijdenszondag

Liturgie voor de morgendienst van D.V. zondag 18 februari met ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den Ijssel.

Psalm 91: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 91: 7 en 8

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Gezang 449

Wet

Psalm 111: 5 en 6

Kinderen: project + projectlied

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 16: 13-24

Psalm 119: 3 en 6

Prediking: – ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’ – Matteüs 16:16

Gezang 442: 1, 2 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven

Gezang 192: 1, 2, 5 en 6

Zegen

Gezang 456:3