Liturgie 18 apr Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 april in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 487: 1, 3, De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Gods geboden; Ex. 20

Psalm 25: 2, 6

Gebed

Schriftlezing: Joh. 21: 1 – 14

Gezang 293: 1, 2, Wat de toekomst brengen moge

Schriftlezing: Joh. 21: 15 – 25 en 2 Kor. 5: 14 – 15

Gezang 293: 3, Laat mij niet mijn lot beslissen

Preek

Elb lied 371, Mijn Jezus, ik houd van U

Dankgebed, voorbede, stil gebed, onze Vader

Elb lied 393, Wij gaan op weg met brandend hart

Zegen; gesproken amen