Liturgie 17 sept Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 september in de Biesboschkerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Psalm 136: 1, 2, 8

Stil gebed, Votum en Groet

Gezang 284, O lieve Heer geef vrede (mel. Psalm 6)

Gebed

Schriftlezing Jesaja 25: 1 – 9 (HSV)

Gezang 27: 1, 3, 6, De Heer richt op zijn berg

Verkondiging n.a.v. Jesaja 25: 7 ~ En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. (NBG51)

Gezang 41: 1, 3, 5, De Here de heerser der aarde

Zingen als Geloofsbelijdenis Elb lied 275, ‘k Heb geloofd

Gebeden

Collectemoment

Slotlied Elb lied 413, Lichtstad

Zegen