Liturgie 17 sept Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Gezinsdienst met m.m.v. de gemeenteband. Het thema is: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.”

Psalm 121: 1, 2

Stil gebed

Votum en Groet

Opwekking 237, Jezus wij verhogen U

Opwekking 847, Onze schuilplaats is God

Tien geboden in eenvoudige taal

Opwekking Kids 219, Kom op ga je mee?

Gebed

Kindermoment, de kinderen van groep 1 – 3 kunnen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Genesis 12: 1 – 8 (BGT) en Matteüs 4: 17 – 23 (BGT)

Elb lied 42, Abraham, Abraham verlaat je land

Preek: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.”

Opwekking 834, Door gebed

De muziekgroep speelt nog wat langer door, uitnodiging om een kort gebed op te schrijven en naar voren te brengen bij een houten kruis voorin de kerk.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

De kinderen van groep 1 – 3 worden opgehaald. NB de kinderen van 0 – 4 uit de oppas graag ook ophalen om bij de zegen te zijn.

Collectemoment

Opwekking 710, Gebed om zegen (staande)

Elb lied 270, Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar (staande)

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Na de dienst is er koffie drinken in De Bron. Jij en u zijn daar van harte voor uitgenodigd!