Liturgie 17 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 oktober in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 150: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Elb lied 251: 1, 2 en 5

Gebed van verootmoediging

Leefregel

Psalm 34: 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest, na dit gebed gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1 – 22

Psalm 146: 2 en 3

Overdenking

Gezang 448: 1 en 2

Dank- en voorbeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Gezang 470: 1 en 3

Zegen

Gezang 456: 3