Liturgie 17 maart Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de zondagmorgendienst van D.V. 17 maart met kerkelijk werker H. Dekker uit Dussen.

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 7 (God heb ik lief)

Stil gebed
Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Zingen: ELB 116: 1, 2 en 3 (Glorie zij aan Jezus)

Leefregel / 10 geboden / woord van bemoediging

Zingen: ELB 119: 1 en 2 (liefde was het onuitputt,lijk)

Gebed (om verlichting met de heilige Geest)
Aandacht voor het Paasproject en projectlied  na dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheus 26: 47 – 56
Zingen: Gezang 177: 1, 3, 4 en 7 (Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten)
Schriftlezing: Romeinen 12: 9 – 21
Zingen: Psalm 116: 8 (Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem)

Overdenking

Zingen: Gezang 181: 4, 5 en 6 (Hoe vreemd, dat voor de schapen Zijner weide)

Dank- en voorbeden
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 173: 1, 2, 3 en 4 (Alles wat over ons geschreven is)
Zegen
Zingen: Gezang 456: 3