Liturgie 17 juli Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 juli in de Dorpskerk met ds. C. Wesdorp uit Zoetermeer. Deze avond verwelkomen we onze zusters en broeders uit de Gereformeerde kerk.


Aanvangslied Psalm 93: 1
Stil gebed
Gods gelofte en groet
Psalm 93: 2, 4
Gebed
Schriftlezing: Genesis 37: 1 – 11
Psalm 133: 1, 3
Preek. Thema: Jozef, de dromer.        
Gezang 441: 7,12 = Lied 799: 4, 6 (Wij gaan als)
Geloofsbelijdenis
Gezang 426: 3 = Lied 903: 3 (In het duister)
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied gezang 281: 1, 3, 4 = Lied 871: 1, 3, 4 (Jezus zal heersen)
Zegen

Gezang = Liedboek vd Kerken 1973
Lied = Liedboek Zingen en Bidden 2013